تماس با ما

کرج، میدان آزادگان، خیابان بخشداری، روبروی درب شرقی مرکز خرید رضا، شماره 45 کدپستی : 3153784174 (تلگرام : 09214984244)
32226384 -32212429 -32213174- 026-32220156
09123109425
Info@printpapyrus.com - print.papyrus@yahoo.com
200032220156
026-32239550
https://t.me/papyrusprint